Fotbollens Spela Lek och Lär

Hur bedriver vi vår mest populära sport bland barn och ungdomar? Toppning, fair play och föräldrarollen är några brännheta frågor som alltid diskuteras. Organisation, attityder och lokala förutsättningar för föreningar är olika. Fotbollens Spela Lek och Lär är framtaget för att föreningar verksamma inom fotbollen ska arbeta mot samma mål och riktlinjer inom barn- och ungdomsfotbollen

Viktiga frågor för fotbollen
Fotbollens Spela Lek och Lär består av ett enkelt häfte. I det häftet berör man många frågor kring barn- och ungdomsfotbollen. Några av frågorna är leka, lära och tävla, åldersanpass-ade tips om hur fotboll ska bedrivas, fair play, föräldrarollen, fotbollslagets ledstjärnor, utbildning och talang-utveckling. Med Fotbollens Spela Lek och Lär ska vi vara förberedda för framtidens idrottsfrågor.

Utveckla din föreningsledare
Medelpads Fotbollförbund har som krav att en ledare per anmält lag till seriespel i 5 manna-fotbollen skall genomgå utbildning i Spela Lek och Lär. I föreningen hoppas vi att man genomför träffar med sin styrelse/sektion, ungdomsledare, och föräldrar till fotbollsspelande barn- och ungdomar för att även dessa skall ta del av materialet.

Under träffarna arbetar man mycket i smågrupper där man diskuterar de olika ämnena i häftet och kommer fram till nya idéer på hur man ska kunna utveckla sin föreningsverk-samhet.

Kontakta Gunnar Wallberg på SISU Idrottsutbildarna, 010-476 48 69, så får ni hjälp att anordna en studiecirkel och beställa material till Fotbollens Spela Lek och Lär.

Spela Lek och Lär