Stödformer 2020

Att söka medel från Idrottslyftet - en hjälp på vägen

För att få söka Idrottslyft så måste man genomgå en introduktion som tillhandahålls av MFF / Gunnar Wallberg, man måste ha gjort återrapportering föregående år.
Idrottslyftet söks i Idrottonline under Medelpads Fotbollförbund.

Återrapportering, efter genomförda Idrottslyft skall föreningen skyndsamt återrapportera i Idrottonline utifrån den mall som är. Mycket viktigt att man besvarar samtliga frågor korrekt och inte utelämnar något i återrapporten. Vid tveksamheter kontakta Gunnar Wallberg 010-476 48 69 / gunnar.wallberg@rfsisu.se eller MFF´s kansli 060-56 61 66, det underlättar både ert och vårt arbete om det blir rätt från början.

Gå direkt till Idrottonline
(inloggning via hänglåset uppe till höger)

Färdiga paket att använda sig av nedan:
Föreningsutveckling/föreningsmiljö
Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt

Föreningen ansöker om att delta i Föreningsutvecklingsprojekt*.I projektet ingår Fotbollens Spela Lek och Lär, Idrotten Vill och Strategi 2025 (Svensk Idrott och dess mål inför 2025)
Fotbollens Spela, lek och lär, Mål och Riktlinjer för barn – och ungdomsfotboll
I grunden utgår vi från föreningens behov.

Spelarutbildningsplan
Spelarutbildningsplanen ska leda till en verksamhet som barn och ungdomar tycker är attraktiv. Vårt mål är att alla fotbollsföreningar i distriktet har en spelarutbildningsplan som är väl genomarbetad och kommunicerad i föreningen. Att jobba utifrån det upplägg som Medelpads FF tillsammans med SISU Idrottsutbildarna arbetat fram. Under år 2018 kommer 2-3 fotbollsföreningar att arbeta med konceptet, först till kvarn. Föreningen ska parallellt arbeta med området föreningsutveckling, se information under detta Idrottslyfts område.

Tränarutbildning
Förening kan söka Idrottslyft för utbildningskostnader för ungdomstränare.
Utbildningar som ingår i SvFFs utbildningsstege